Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τα 

Πρακτικά Συνεδρίου

 

Παρασκευή 8 - Σάββατο 9 - Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης